Od 2011 r. do Niemiec przybyło ponad 8 milionów zarobkowych imigrantów, głównie z Europy. W większości mieli oni bardzo pozytywny