Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane  od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w sierpniu 2020