17 grudnia Sejm RP przyjął ustawę budżetową na 2022 rok. W oparciu o wskazane w niej dane media szybko wyliczyły,