Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych szczegółowo opisujących wyniki poszczególnych branż w pierwszym kwartale 2021 roku. Produkcja sprzedana przemysłu w tym