Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW