Ministerstwo Finansów wydało komunikat, w którym ostrzega podatników przed nieprawdziwymi mailami z informacją o wszczęciu kontroli przez urząd skarbowy.