Pod nieobecność Amerykanów Azja zdaje się tracić poczucie kierunku, co prowadzi do tego, że na starcie piątkowych notowań w Europie