Komisja Europejska opublikowała we wtorek 20 lipca drugie ogólnounijne sprawozdanie na temat praworządności na swoim terytorium, zawierające komunikat dotyczący sytuacji