W piątek 20 listopada 2020 r. Komisja Europejska ogłosiła otwarcie naboru wniosków o uzyskanie finansowego wsparcia dla dochodzeń transgranicznych w