W końcu września liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1023,7 tys. osób i była o 4,3 tys. osób niższa niż w końcu