W końcu czerwca liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1026,5 tys. osób i była o 14,8 tys. osób wyższa niż w końcu

Według rankingu „Indeks Millennium 2018 – Potencjał Innowacyjności Regionów”, w czołówce województw o największym potencjale innowacyjności utrzymują się niezmiennie cztery