Ministerstwo Rozwoju przedstawiło dane na temat liczby wniosków złożonych przez przedsiębiorców i pracodawców celem ratowania działalności i miejsc pracy w