W czwartek 28 października 2021 r. Komisja Europejska zatwierdziła certyfikaty COVID-19 wydane przez Armenię i Wielką Brytanię jako równoważne z