Pierwsza emisja oparta o WIRON miała już miejsce. Miała niewielki rozmiar i bilateralny charakter. Więcej szczegółów będziemy mogli podać, kiedy