Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w październiku 2021 r.Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 0,4% wyższa niż we