Ministerstwo Rozwoju poinformowało o trwających od 13 listopada 2019 r. pracach nad  rozpowszechnieniem w Polsce technologii BIM, która unowocześnić ma