Ograniczenia w działalności placówek oświatowych wpłynęły również na zmiany w prowadzeniu zajęć płatnych, pozalekcyjnych. Część takich lekcji przeniosła się do