Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych szczegółowo opisujących wyniki poszczególnych branż w okresie I-IX 2021 roku.Produkcja sprzedana przemysłu w tym