Po głębokiej korekcie na rynku w marcu, w II kwartale inwestorzy w znacznym stopniu grali na odbicie, ożywiając giełdę do