Kolejna grupa młodych-dorosłych, czyli świeżo upieczeni studenci, rozpoczynają samodzielne życie na własny rachunek. Początki zarządzania finansami osobistymi mogą być trudne i

Studenci w Polsce każdego miesiąca na zakwaterowanie przeznaczają 39% swojego budżetu. W innych krajach ten wskaźnik waha się od 28% na