Wierne kopie starych ksiąg są coraz bardziej pożądanymi obiektami wśród inwestorów i kolekcjonerów. Przywiązanie większości inwestorów do tradycyjnych inwestycji, takich jak

Pozytywny trend na giełdzie amerykańskiej trwa w najlepsze. Po najlepszym styczniu od 32 lat w lutym, na jedną sesję przed