Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w czerwcu 2021 r. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 12,2% wyższa niż

Główny Urząd Statystyczny przygotował raport na temat bieżącej sytuacji gospodarczej w Polsce, sporządzony dzięki danym zebranym wśród przedsiębiorców. Poniżej prezentujemy