Typowym sposobem kontraktacji energii przez duże firmy w Polsce jest przetarg, w którym uczestnicy oferują stałą cenę, opartą o aktualne