Po trzech kwartałach 2019 roku Grupa Lokum Deweloper osiągnęła 210,9 mln zł przychodów ze sprzedaży i 47,6 mln zł zysku