Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną w sprawie dwóch rozbieżnych orzeczeń spadkowych sądów powszechnych, jakie wydano w