W porównaniu z lipcem 2019 r. zadłużenie spółek notowanych na GPW spadło o blisko 1/3. Wciąż jednak co siódma z

W pierwszym półroczu 2017 roku największe spółki budowlane na GPW zanotowały nieznaczny, bo jedynie 2-procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży w