Odpływ imigrantów zarobkowych połączony z zalewem rynku poprzez mieszkania dotychczas wynajmowane na dobry – tego szczególnie mocno obawiano się na