Jak usprawnić kontakt z osobą zadłużoną? Czy w przyszłości, w procesie odzyskiwania należności, człowieka zastąpią boty? Jakich rozwiązań z obszaru