W komunikacie z 3 lipca 2020 r., Sąd Najwyższy poinformował, że pozostawił bez rozpoznania wniosek jednego z adwokatów o wznowienie