Przez cały rok na rynkach inwestycyjnych przeważały spadkowe scenariusze i obawy przed recesją, a mimo to w 2019 roku ogólnoświatowa hossa

Preferowany na rynku wskaźnik, krzywa dochodowości, sugeruje, że ryzyko recesji w Stanach Zjednoczonych staje się coraz bardziej realne. Nadzieje na