Biorąc pod uwagę czynniki, przez które wspierana jest rosyjska waluta – przede wszystkim: wzrost cen ropy naftowej, poprawiające się warunki