Z pozoru drobna zmiana w Kodeksie cywilnym spowoduje rewolucję w branży leasingowej. Klienci będą mogli w nowoczesny sposób zawierać umowy.