W poniedziałek 21 września 2020 r. Główny Urząd Statystyczny przedstawił bieżące dane na temat stanu budownictwa mieszkaniowego w Polsce w