Choć kierowane do inwestorów indywidualnych, emisje publiczne nader często odnajdywały się później w portfelach funduszy. Rzadziej dotyczyło to natomiast