Pomimo trudnego czasu w Europie, kraje oraz turyści zaczynają coraz bardziej otwierać się na podróżowanie. Widać to po nastrojach Polaków,