Fundusz Resource Partners, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, odkupił część akcji od mniejszościowych akcjonariuszy spółki zwiększając swój udział z 67 do