W czwartek 13 sierpnia Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała o zawartym z Federalnym Ministerstwem Finansów Republiki Federalnej Niemiec porozumieniu w zakresie