„Ludzie rodzą się z różnymi możliwościami. Jeżeli są wolni, nie są równi. A jeżeli są równi, nie są wolni”. — Aleksander