W środę 15 września Ministerstwo Finansów poinformowało, że stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec sierpnia 2021 roku wynosił