Spółka z o.o., będąca wspólnikiem w innej spółce z o.o., planuje umorzyć przysługujące jej udziały bez wynagrodzenia i bez obniżania