W poniedziałek 8 listopada nasilił się napór imigrantów na polską granicę z Białorusią. Wzmożone tłumy migrantów zgromadziły się przy przejściu