2-3% rocznie – takim zyskiem kuszą dziś najlepsze promocyjne depozyty bankowe. Na drugim biegunie są za to standardowe roczne lokaty