Liczba zielonych budynków rośnie z roku na rok. Coraz częściej w zestawieniach pojawiają się budynki mieszkalne – czym one się

Dokładnie rok temu GUS zmienił metodykę prezentowania sygnalnych statystyk budownictwa mieszkaniowego, wskutek czego okresowo straciły one pełne walory porównawcze. W