Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu maja. Wyniosły one 133 383,4 mln EUR i tym samym

Pandemia uruchomiła trzy kluczowe impulsy makroekonomiczne: globalny wstrząs popytowy, globalny wstrząs podażowy oraz wojnę o ropę, która zepchnęła ceny do