Jak wynika z szacunków Organizacji Narodów Zjednoczonych, każdego roku jako ludzkość wytwarzamy średnio 50 mln ton zużytego sprzętu elektrycznego i

Warszawa, 10 lipca, 2020 -  Od 2004 r. udział sześciu krajów Europy Środkowo-Wschodniej (CEE-6) w produkcji przemysłowej w Unii Europejskiej wzrósł

W porównaniu z rokiem ubiegłym ponad 32 proc. małych i średnich firm przemysłowych w Polsce odnowiło swój park maszyn i