Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w kwietniu 2021. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 6,7% niższa niż