Średnia cena m2 gruntu o powierzchni od 1000 do 2000 m2 wzrosła w styczniu o ponad 10% licząc rok do