Wzrosty cen nie odpuszczają. To zła informacja nie tylko dla klientów sklepów, ale też dla posiadaczy oszczędności. Pocieszeniem jest fakt,