Dziś ze strony EBC nie powinniśmy oczekiwać żadnych decyzji o charakterze fundamentalnym. Zasugerowali to ostatnio główny ekonomista Philip Lane oraz