Podatek od czynności cywilnoprawnych (podatek PCC) nie będzie dotyczył umów sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej przez prawie rok. Zakładające zaniechanie